Máy Bơm wilo nhập khẩu giá rẻ chính hãng

Bơm hóa chất dạng bơm từ PM-030PE 0.03KW
Mã sản phẩm: PM-030PE 0.03KW
Vui lòng liên hê 0961 780 940 - (028) 6264 3098 để được tư vấn
Bơm hóa chất dạng từ PM-052PE 0.05KW
Mã sản phẩm: PM-052PE 0.05KW
Vui lòng liên hê 0961 780 940 - (028) 6264 3098 để được tư vấn
Bơm hóa chất dạng từ PM-100PE 0.1KW
Mã sản phẩm: PM-100PE 0.1KW
Vui lòng liên hê 0961 780 940 - (028) 6264 3098 để được tư vấn
Bơm hóa chất dạng từ PM-150PE 0.15KW
Mã sản phẩm: PM-150PE 0.15KW
Vui lòng liên hê 0961 780 940 - (028) 6264 3098 để được tư vấn
Bơm chìm giếng khoan PLS-1012GE 0.75KW
Mã sản phẩm: PLS-1012GE 0.75KW
Vui lòng liên hê 0961 780 940 - (028) 6264 3098 để được tư vấn
Bơm chìm giếng khoan PLS-2012GE 1.5KW
Mã sản phẩm: PLS-2012GE 1.5KW
Vui lòng liên hê 0961 780 940 - (028) 6264 3098 để được tư vấn
Bơm chìm giếng khoan PLS-1012HE 0.75KW
Mã sản phẩm: PLS-1012HE 0.75KW
Vui lòng liên hê 0961 780 940 - (028) 6264 3098 để được tư vấn
Bơm chìm giếng khoan PLS-2012HE 1.5KW
Mã sản phẩm: PLS-2012HE 1.5KW
Vui lòng liên hê 0961 780 940 - (028) 6264 3098 để được tư vấn
Bơm chìm nước sạch PD-180E 0.18KW
Mã sản phẩm: PD-180E 1.8KW
Vui lòng liên hê 0961 780 940 - (028) 6264 3098 để được tư vấn
Bơm chìm nước sạch PD-180EA 1.8KW (có phao)
Mã sản phẩm: PD-180EA 1.8KW
Vui lòng liên hê 0961 780 940 - (028) 6264 3098 để được tư vấn
Bơm chìm nước sạch PD-300E 0.3KW
Mã sản phẩm: PD-300E 0.3KW
Vui lòng liên hê 0961 780 940 - (028) 6264 3098 để được tư vấn
Bơm chìm nước sạch PD-300EA 0.3KW (có phao)
Mã sản phẩm: PD-300EA 0.3KW
Vui lòng liên hê 0961 780 940 - (028) 6264 3098 để được tư vấn
Bơm chìm nước thải PDV-A400E 0.4KW
Mã sản phẩm: PDV-A400E 0.4KW
Vui lòng liên hê 0961 780 940 - (028) 6264 3098 để được tư vấn
Bơm chìm nước thải PDV-A400EA 0.4KW (có phao)
Mã sản phẩm: PDV-A400EA 0.4KW
Vui lòng liên hê 0961 780 940 - (028) 6264 3098 để được tư vấn
Bơm chìm nước thải PDV-A750E 0.75KW
Mã sản phẩm: PDV-A750E 0.75KW
Vui lòng liên hê 0961 780 940 - (028) 6264 3098 để được tư vấn
Bơm chìm nước thải PDV-A750EA 0.75KW (có phao)
Mã sản phẩm: PDV-A750EA 0.75KW
Vui lòng liên hê 0961 780 940 - (028) 6264 3098 để được tư vấn
Bơm chìm nước biển PD-S401E 0.35KW
Mã sản phẩm: PD-S401E 0.35KW
Vui lòng liên hê 0961 780 940 - (028) 6264 3098 để được tư vấn
Bơm chìm nước biển PD-S401EA 0.4KW (có phao)
Mã sản phẩm: PD-S401EA 0.4KW
Vui lòng liên hê 0961 780 940 - (028) 6264 3098 để được tư vấn
Bơm chìm nước biển PD-S751E 0.7KW
Mã sản phẩm: PD-S751E 0.7KW
Vui lòng liên hê 0961 780 940 - (028) 6264 3098 để được tư vấn
Bơm chìm nước biển PD-S751EA 0.7KW (có phao)
Mã sản phẩm: PD-S751EA 0.7KW
Vui lòng liên hê 0961 780 940 - (028) 6264 3098 để được tư vấn
Bơm tuần hoàn nước nóng PH-045E 0.04KW
Mã sản phẩm: PH-045E 0.04KW
Vui lòng liên hê 0961 780 940 - (028) 6264 3098 để được tư vấn
Bơm tuần hoàn nước nóng PH-101E 0.1KW
Mã sản phẩm: PH-101E 0.1KW
Vui lòng liên hê 0961 780 940 - (028) 6264 3098 để được tư vấn
Bơm tuần hoàn nước nóng PH-123E 0.12KW
Mã sản phẩm: PH-123E 0.12KW
Vui lòng liên hê 0961 780 940 - (028) 6264 3098 để được tư vấn
Bơm tuần hoàn nước nóng PH-251E 0.25KW
Mã sản phẩm: PH-251E 0.25KW
Vui lòng liên hê 0961 780 940 - (028) 6264 3098 để được tư vấn
Bơm hút giếng sâu PC-300EA 0.3KW
Mã sản phẩm: PC-300EA 0.3KW
Vui lòng liên hê 0961 780 940 - (028) 6264 3098 để được tư vấn
Bơm hút giếng sâu PC-301EA 0.3KW
Mã sản phẩm: PC-301EA 0.3KW
Vui lòng liên hê 0961 780 940 - (028) 6264 3098 để được tư vấn
Bơm nước biển PU-S400E 0.4KW
Mã sản phẩm: PU-S400E 0.4KW
Vui lòng liên hê 0961 780 940 - (028) 6264 3098 để được tư vấn
Bơm nước biển PU-S750E 0.75KW
Mã sản phẩm: PU-S750E 0.75KW
Vui lòng liên hê 0961 780 940 - (028) 6264 3098 để được tư vấn
Bơm nước biển PU-S750G 0.75KW
Mã sản phẩm: PU-S750G 0.75KW
Vui lòng liên hê 0961 780 940 - (028) 6264 3098 để được tư vấn
Bơm xoáy nước hồ bơi WP-403E 0.4KW
Mã sản phẩm: WP-403E 0.4KW
Vui lòng liên hê 0961 780 940 - (028) 6264 3098 để được tư vấn
Bơm cấp nước lưu lượng lớn (tự mồi) PU-400E 0.4KW
Mã sản phẩm: PU-400E 0.4KW
Vui lòng liên hê 0961 780 940 - (028) 6264 3098 để được tư vấn
Bơm cấp nước lưu lượng lớn ( tự mồi ) PU-462E 0.5KW
Mã sản phẩm: PU-462E 0.5KW
Vui lòng liên hê 0961 780 940 - (028) 6264 3098 để được tư vấn
Bơm cấp nước lưu lượng lớn ( tự mồi ) PU-1500E 1.5KW
Mã sản phẩm: PU-1500E 1.5KW
Vui lòng liên hê 0961 780 940 - (028) 6264 3098 để được tư vấn
Bơm cấp nước lưu lượng lớn ( tự mồi ) PU-1500G 1.5KW
Mã sản phẩm: PU-1500G 1.5KW
Vui lòng liên hê 0961 780 940 - (028) 6264 3098 để được tư vấn
Bơm cấp nước lưu lượng lớn (không tự mồi) PUN-250E 0.25KW
Mã sản phẩm: PUN-250E 0.25KW
Vui lòng liên hê 0961 780 940 - (028) 6264 3098 để được tư vấn
Bơm cấp nước lưu lượng lớn (không tự mồi ) PUN-600E 0.6KW
Mã sản phẩm: PUN-600E 0.6KW
Vui lòng liên hê 0961 780 940 - (028) 6264 3098 để được tư vấn
Bơm hút chân không đẩy cao PW-175E 0.13KW
Mã sản phẩm: PW-175E 0.13KW
Vui lòng liên hê 0961 780 940 - (028) 6264 3098 để được tư vấn
Bơm hút chân không đẩy cao PW-251E 0.25KW
Mã sản phẩm: PW-251E 0.25KW
Vui lòng liên hê 0961 780 940 - (028) 6264 3098 để được tư vấn
Bơm hút chân không đẩy cao PW-750E 0.75KW
Mã sản phẩm: PW-750E 0.75KW
Vui lòng liên hê 0961 780 940 - (028) 6264 3098 để được tư vấn
Bơm hút chân không đẩy cao PW-1500E 1.5KW
Mã sản phẩm: PW-1500E 1.5KW
Vui lòng liên hê 0961 780 940 - (028) 6264 3098 để được tư vấn
Bơm tăng áp tự động có bình tích áp PW-082EA 0.08KW
Mã sản phẩm: PW-082EA 0.08KW
Vui lòng liên hê 0961 780 940 - (028) 6264 3098 để được tư vấn
Bơm tăng áp tự động có bình tích áp PW-122EA 0.13KW
Mã sản phẩm: PW-122EA 0.13KW
Vui lòng liên hê 0961 780 940 - (028) 6264 3098 để được tư vấn
Bơm tăng áp tự động có bình tích áp PW-175EA 0.13KW
Mã sản phẩm: PW-175EA 0.13KW
Vui lòng liên hê 0961 780 940 - (028) 6264 3098 để được tư vấn
Bơm tăng áp tự động có bình tích áp PW-252EA 0.25KW
Mã sản phẩm: PW-252EA 0.25KW
Vui lòng liên hê 0961 780 940 - (028) 6264 3098 để được tư vấn
Bơm tăng áp tích hợp biến tần PBI-L303EA 0.75KW
Mã sản phẩm: PBI-L303EA 0.75KW
Vui lòng liên hê 0961 780 940 - (028) 6264 3098 để được tư vấn
Bơm tăng áp tích hợp biến tần PBI-L304EA 1.1KW
Mã sản phẩm: PBI-L304EA 1.1KW
Vui lòng liên hê 0961 780 940 - (028) 6264 3098 để được tư vấn
Bơm tăng áp tích hợp biến tần PBI-L603EA 1.1KW
Mã sản phẩm: PBI-L603EA 1.1KW
Vui lòng liên hê 0961 780 940 - (028) 6264 3098 để được tư vấn
Bơm tăng áp điện tử chịu nhiệt wilo PB-088EA 0.06KW
Mã sản phẩm: PB-088EA 0.06kw
Vui lòng liên hê 0961 780 940 - (028) 6264 3098 để được tư vấn
Bơm tăng áp điện tử chịu nhiệt wilo PB-201EA 0.2KW
Mã sản phẩm: PB-201EA 0.2kw
Vui lòng liên hê 0961 780 940 - (028) 6264 3098 để được tư vấn
Bơm tăng áp điện tử chịu nhiệt WILO PB-400EA 0.4KW
Mã sản phẩm: PB-400EA 0.4KW
Vui lòng liên hê 0961 780 940 - (028) 6264 3098 để được tư vấn
Bơm tăng áp điện tử chịu nhiệt wilo PB-S125EA 0.13KW
Mã sản phẩm: PB-S125EA 0.13KW
Vui lòng liên hê 0961 780 940 - (028) 6264 3098 để được tư vấn
Bơm tăng áp tích hợp biến tần chịu nhiệt PBI-L203EA O.75KW
Mã sản phẩm: PBI-L203EA 0.75KW
Vui lòng liên hê 0961 780 940 - (028) 6264 3098 để được tư vấn
Bơm tăng áp tích hợp biến tần chịu nhiệt PBI-L205EA 1.1KW
Mã sản phẩm: PBI-L205EA 1.1KW
Vui lòng liên hê 0961 780 940 - (028) 6264 3098 để được tư vấn
Bơm tăng áp tích hợp biến tần chịu nhiệt PBI-L402EA 0.75KW
Mã sản phẩm: PBI-L402EA 0.75KW
Vui lòng liên hê 0961 780 940 - (028) 6264 3098 để được tư vấn
Bơm tăng áp tích hợp biến tần chịu nhiệt PBI-L403EA 1.1KW
Mã sản phẩm: PBI-L403EA 1.1KW
Vui lòng liên hê 0961 780 940 - (028) 6264 3098 để được tư vấn

TIN TỨC MỚI

Giới thiệu máy bơm chìm Wilo

Giới thiệu máy bơm chìm Wilo

Bơm chìm là gì ? Máy bơm chìm Wilo là dòng máy được thiết kế sử dụng trong môi...

ứng dụng máy bơm nước wilo trong nông nghiệp

Khi khoa học công nghệ ngày càng phát triển thì việc sử dụng...

Máy bơm hóa chất wilo

Máy bơm hóa chất là một dòng sản phẩm được sử dụng phổ...

Nhà phân phối độc quyền máy bơm Wilo - Đức tại Việt Nam

Nhà phân phối độc quyền máy bơm Wilo-đức   Công ty TNHH...